Äggstockscancer


Äggstockscancer är namnet på de elakartade tumörer som utgår från äggstockarna. I Sverige upptäcks cirka 900 fall om året. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor i 60 till 70-årsåldern. Äggstockscancer brukar kallas för bukens tysta tumör och är efter livmoderkroppscancer den vanligaste gynekologiska cancerformen i Sverige. Diagnosen ställs ofta sent eftersom äggstockscancer till en början inte ger några typiska symtom. Äggstockscancer är mindre fruktad idag än tidigare tack vare allt bättre behandlingsmetoder.

Äggstockarna har till uppgift att producera äggceller och kvinnliga könshormoner. Var och en av de två äggstockarna innehåller tusentals äggcellsanlag. En gång varje månad lossnar en äggcell från en av äggstockarna hos en könsmogen kvinna. Under klimakteriet sjunker hormonproduktionen och äggstockarnas produktion av ägg avtar för att sedan helt upphöra.

Kunskaperna om riskfaktorer för att utveckla äggstockscancer är inte helt kända. Det viktigaste kända faktorerna som medför ökad risk är:
* hög ålder
* ärftlighet tidigare
* bröstcancersjukdom

Kvinnor som fött många barn och kvinnor som använt p-piller av kombinationstyp under lång tid har en minskad risk att utveckla äggstockscancer. Antalet ägglossningar under en kvinnas livstid tycks också ha betydelse. Ärftlig äggstockscancer utgör ca 5 till 10 % av fallen. Stark misstanke på ärftlig äggstockscancer finns om minst 2 förstagradssläktingar (syster eller mor) har samma sjukdom eller drabbats av bröstcancer vid unga år. Sjukdomen är vanligare i industrialiserade länder än i fattiga utvecklingsländer. De nordiska länderna, däribland Sverige, har de högsta insjuknandesiffrorna i världen när det gäller äggstockscancer. Vad detta beror på är inte klarlagt.

Andra, mer ovanliga, symtom är dålig aptit, trötthet och feber. Ibland söker en patienten läkarhjälp för att hon känner en knöl i buken.

Undersökning

För att upptäcka äggstockscancer gör man först en gynekologisk undersökning och sedan en ultraljudsundersökning av livmoder, äggledare och äggstockar. Vid osäkerhet kan även röntgenundersökningar göras. Om osäkerhet kvarstår kan man göra en bukoperation. Läkaren tar då vävnadsbitar för att se om tumören är godartad eller elakartad.