Ärftlig bröstcancer


Idag får runt 10 procent av alla kvinnor i Sverige bröstcancer någon gång under sin livstid. Av dessa är mellan 5 till 10 procent orsakad av ärftlig bröstcancer. Ca hälften av dessa beror på medfödda mutationer i kroppens alla celler i BRCA1-eller BRCA2-generna. I siffror upptäcks nästan 7 000 fall av bröstcancer i Sverige och 350-700 av dessa antas bero på genetiska faktorer. Anlaget kan ärvas via en kvinna eller en man. Om två förstagradssläktingar (syskon, barn, föräldrar) insjuknat före 40 års ålder, kan man misstänka ärftlig cancer. Ärftlig bröstcancer brukar ofta uppträda i tidigare åldrar, ibland redan i trettioårsåldern. Det tycks även finnas ett mönster där cancern utvecklas med viss förskjutning i varje generation, så att dottern sjukdomsdebuterar i tidigare ålder än mamman. Sannolikeheten att en tumör har ärftlig orsak är högre ju lägre ålder den uppträder i. Det finns dock också en normal åldersspridning vid tumörsjukdom så unga individer kan få bröst- eller äggstockscancer av en slump och inte på grund av ärftlighet. Ett tecken på ärftlig bröstcancer är att tumörer uppstår i båda brösten eller på flera ställen i bröstet. Forskning har dock visat att miljöfaktorer såväl som livsstilsmönster, som exempelvis rökning och fettkonsumtion, och hormonella faktorer (tidig första menstruation och sen menopaus, icke-barnafödande, p-piller i tidiga år osv.) påverkar utvecklandet av sporadisk bröstcancer.

Bröstcancergener, BRCA1 och BRCA2

Forskare har identifierat två specifika gener som är viktiga vid utvecklingen av bröstcancer. BRCA1 (BRöstCAncergen1) upptäcktes 1990. Man fann en då genetisk koppling mellan familjär bröstcancer och en markör på kromosom 17 och den första bröstcancergenen, BRCA1, kunde ringas in och isoleras. Denna gen uppträder normalt i både bröst- och äggstocksvävnad. Det stod dock klart att även om BRCA1 stod för merparten av den familjära bröstcancern, fanns andra bröstcancergener att finna. BRCA2 (BRöstCAncergen2), som är belägen på kromosomarm 13q, har också isolerats. Alla individer, oavsett om de cancer eller ej, har BRCA1 och BRCA2 generna i två upprsättningar (en från vardera föräldrar). BRCA1 och BRCA2 är så kallde DNA-reperationsgener som hjälper till att reparera arvsmassa när den skadas. Det är när man har en ärftlig muterad form av dessa gener som man har en ökad risk för bröst- och äggstockscancer.

P53, ATM och PTEN/MMAC är också en genmutationer som förekommer vid bröstcancer, och många kvinnor med sporadisk bröstcancer har mutationer i denna gen.

Det är troligt att det föreligger hittills oidentifierade bröstcancergener (BRCA3, BRCA4 etc.), som väntar på sin upptäck.

GEN
Förekomsten av ärftlig bröstcancer hos de olika generna
BRCA1 20-40 procent
BRCA2 10-30 procent
TP53 <1 procent
PTEN <1 procent
Oupptäckta 30-70 procent

 

Debutålder och risk

Kvinnor med BRCA1 får bröstcancer vid i genomsnitt 40 års ålder. För BRCA2 är genomsnittsåldern lite högre. Det kan jämföras med 63 år för kvinnor med icke ärftlig bröstcancer. Förutom den höga risken att utveckla bröstcancer har en mutationsbärare av BRCA1 en 60 % risk att utveckla äggstockscancer och en 30 % risk att få cancer i andra bröstet. Risken att utveckla äggstockscancer är högre med kvinnor som har BRCA1 än med kvinnor som bär på BRCA2. Risken för kvinnor med BRCA1 att utveckla äggstockscancer räknas vara runt 44-64 procent före 85 års ålder och en kvinna med BRCA2 är livstidsriken 15-20 procent.

Män och BRCA

Män som bär på BRCA1 mutationen har 12-18% risk att utveckla tidig prostata cancer. Män som bär på BRCA2 mutationen har en ökad risk att utveckla prostata- och bröstcancer. I en undersökning visade det sig att de hade nästan en fem gånger så hög risk att utveckla prostatacancer jämfört med de som inte bar genen.

Andra associationer

I en studie visade det sig att bärare av BRCA1 mutationen har större chans att få döttrar än söner. Bland bärar av BRCA1 mutationer var 67% av barnen döttrar jämfört med 54% hos BRCA2 och 52% för de som ej bär på BRCA mutationen.

Kännetecken som misstänkliggör ärftlig cancer:

 

Li-Fraumeni syndrom (TP53)

Sällsynt syndrom som orsakas av mutationer i genen TP53 på kromosom 17. Mindre än 1 procent av bröstcancerfallen anses bero på detta.
* 50 procents cancerrisk före 35 års ålder
* Livstidsrisken att få cancer är ca 90 procent för kvinnor och 70 procent för män
Bröstcancer (vanligast hos vuxna)
*Andra; satcoma, hjärna, adrenocortical, leukemi och andra tidig förekommen cancrar

Här är det vanligt att personen med denna mutation har fler än en typ av cancer.

Cowden syndrom (PTEN)

Livstidsrisken för kvinnor med Cowdens syndrom att utveckla cancer är mellan 25 procent to 50 procent. Precis som i andra former av ärftlig bröstcancer drabbas man i ung ålder och den kan vara bilateral. Mutation i PTEN, som är lokaliserad på kromosom 10q23 är orsaken till syndromet.